Wat is resonantie?

Resonantie is een ander woord voor trilling. Alles wat in het universum bestaat is trilling. Water, lucht, aarde, vuur, ether... Ons lichaam (dat voor ongeveer 70% uit water bestaat) is dan ook een grote bewegende massa van moleculen, atomen en deeltjes die daaromheen bewegen. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat wij de hele dag trillingen voort brengen. Niet alle trillingen zijn van dezelfde frequentie en de frequenties kunnen ook nogal eens verstoord worden door beïnvloedende factoren zoals bijvoorbeeld straling van wifi, telefoons, elektrische apparaten, door het verkeer, of zelfs door bijvoorbeeld emoties en stress van jezelf of anderen. 

Door het veranderen/verstoren van je eigen trilling kun je jezelf moe, uit balans of misschien zelfs wel ziek gaan voelen. 

Door gebruik te maken van de juiste trillingen bij en op het lichaam, kan het lichaam ontdaan worden van de vervuiling die de beïnvloedende factoren teweeg hebben gebracht. En dat kan je weer helpen om weer op je eigen trillingsfrequentie terug te komen. Dan ben je weer in resonantie. 

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon

© 2019 copyright by Jantine Sarah