Driedimensionale massage

Een driedimensionale massage is een behandeling om wat dieper op spanning/stress in te gaan. De ene persoon heeft meer last van spanning in het lichaam dan de andere persoon. Spanning in het lichaam kan zich uiten door pijnlijke spieren of zelfs krampen, hoofdpijn, slapeloosheid, prikkelbaarheid, sombere gevoelens en nog veel meer. 

Aan het begin van de behandeling maken we de aura (het energieveld dat wij allemaal om ons lichaam heen hebben) schoon met behulp van stemvorken en klankschalen. Dit om te voorkomen dat eventuele energetische vervuiling verder je lichaam in wordt geduwd.

Dan kan de massage beginnen. Door middel van massage en cupping worden blokkades en toxines in het lichaam los gemaakt en met behulp van de klankschalen worden deze getransformeerd.

Dan worden de meridianen weer goed open gezet, dat zijn de energiekanalen in je lichaam. Die worden weer goed open gezet en vrij gemaakt van eventueel nog aanwezige toxines, zodat je lichaam die toxines weer zelf af kan gaan voeren. Dan worden de chakra's schoongemaakt en opgevuld met de juiste trillingen van zowel de frequentie van het hart (de ohm-frequentie, oftewel de oerklank, waar alle klanken uit voort gekomen zijn) alsook met een dieper aardende frequentie (de lage versie van de ohm-frequentie). 

Chakra's zijn eigenlijk een soort levenswielen die allemaal corresponderen met een bepaald deel van je lichaam en energie. We hebben vanuit het Boeddhisme bekeken 7 hoofdchakra's en daarnaast nog een hele hoop kleinere chakra's.

Dan volgt er een klankschaalmassage waarmee de eventuele allerlaatste toxines nog worden opgeschoond en de trilling van de hartfrequentie nog wat dieper op je systeem in kan werken.

Zoals ook bij de resonantie behandeling kan in de diepe ontspannen staat van je lichaam, het zelfhelend vermogen volledig zijn gang gaan.

Door de combinatie van massage, cupping en resonantie is de kans groot dat je al direct effect ervaart omdat deze behandeling zowel fysiek als energetisch is. 

Eventueel zijn deze behandelingen ook mogelijk met een kleine dosering Ayahuasca, wat ervoor kan zorgen dat je iets makkelijker energetisch opent voor de energie en de resonanties. 

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon

© 2019 copyright by Jantine Sarah